REKRUTACJA STANDARDOWA
To proces najbardziej popularny i usługa z której najcześciej korzystają nasi Klienci. Podczas procesu selekcji i rozmowy kwalifikacyjnej są badane m.in takie obszary kandydatów jak:
kompetencje zawodowe,
umiejętności,
kwalifikacje,
motywacja
i inne elementy jakie są niezbędne do ewentualnej rekomendacji kandydata. Ten proces wiąże się po części z consultingiem dla Klienta gdzie Klient może liczyć na wsparcie i możliwość przedyskutowania wielu kwestii z naszymi konsultantami.
Zleć rekrutację strzałki