Jak napisać list motywacyjny ?

List motywacyjny to dokument uzupełniający życiorys. Celem listu motywacyjnego jest umotywowanie podjęcia pracy, wykazanie że nasza kandydatura na dane stanowisko jest najlepsza. Ma stać się on zachętą dla rekrutera do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną.

List motywacyjny musi być zwięzły, konkretny i przemyślany:

 • Jego długość nie powinna przekraczać połowy strony,
 • List motywacyjny nie może być przepisanym fragmentem życiorysu
 • Należy się w nim odwołać do konkretnego ogłoszenia, wyraźnie napisać nazwę stanowiska(na które aplikujemy), podać informację na temat, gdzie to ogłoszenie znaleźliśmy,
 • Najlepiej każdą napisaną przez nas cechę poprzeć konkretnym doświadczeniem np. dobra organizacja pracy – umiejętność nabyta w studenckim kole naukowym, komunikatywność – pełnienie funkcji przedstawiciela handlowego etc.,
 • Jeśli chodzi o graficzny aspekt tworzenia LM, szablon powinien być przejrzysty, a tekst podzielony na akapity
 • Podobnie jak w życiorysie, nie należy popełniać błędów ortograficznych, „literówek”, błędów przy nazwie stanowiska na które aplikujemy,
 • Na początku listu należy się odnieść do treści ogłoszenia. W dalszej części trzeba odwołać się do swoich umiejętności, kwalifikacji oraz mocnych stron, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę. Można wspomnieć też o doświadczeniu zawodowym zdobytym w danej branży
 • Każdy list powinien być przygotowywany indywidualnie do każdej firmy, nie możemy być to jednego wzór, różniący się jedynie numerem referencyjnym ogłoszenia
 • Powinny się w nim znaleźć ważne cechy osobowościowe oraz indywidualne osiągnięcia, które są istotne na stanowisku, na które akurat aplikujemy
 • Pozytywnie patrzy się również na osoby wykazujące się znajomością branży firmy i specyfiki środowiska pracy(danego zawodu)
 • List motywacyjny ma odpowiedzieć na pytanie „dlaczego Ty jesteś najlepszym kandydatem?” i „dlaczego chcesz pracować w danej firmie?”
 • Ostatni akapit listu powinien opisać w jaki sposób najlepiej się z nami kontaktować, można tu ponownie podkreślić nasze zaangażowanie
 • Sieć oferuje liczne wzory listu motywacyjnego, najlepiej jednak pominąć te przykłady i stworzyć go samodzielnie, jest to lepiej widziane przez osoby pracujące przy rekrutacji. Przykłady oferowane w internecie są standaryzowane, w konsekwencji rekruterzy czytają setki takich samych lub bardzo podobnych listów.
 • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz